U ontvangt dit jaar geen acceptgiro, ook hebben we het bewaarboekje laten vervallen.
De contributie voor het seizoen 2019 bedraagt €25,-. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0009 6957 35, t.n.v. Speeltuinvereniging Erfgooierskwartier.  Onder vermelding van uw naam, adres en lidnummer. Uw lidnummer vindt u op uw pasje van het afgelopen seizoen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw contributie in de speeltuin te betalen.

Gezinsabonnement* € 25,00 per jaar
Groepsabonnement per 10 kinderen € 37,50 per jaar
Losse entree € 1,25 per kind
Strippen-/stempelkaart: 5 x voor € 6,25, 10 x € 12,50
Reservering picknicktafel 5,00 per tafel (leden), € 7,50 (niet leden)
Donateurs € 5,00 per jaar, geen vrijstelling entreekosten, geen pasje

Gebruikerskosten speeltuin op zaterdagmiddag

€150,00 tot 60 personen
€200.00 vanaf 60 personen

Schoolreisjes/kinderfeestje incl. entree, ijsje, limonade en zakje snoep € 2,50 per kind