Aanstellingsbeleid Speeltuin Het Erfgooierskwartier:
Het is zaak onze nieuwe vrijwilligers zorgvuldig te screenen. Een pleger van misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen van een organisatie.
Wij hebben daarom besloten een selectieprocedure in te stellen. Een doordacht en kritisch aanstellingsbeleid kan een hoop problemen voorkomen..

Liever één te weinig dan de verkeerde.

Alle vrijwilligersorganisaties willen graag zo veel mogelijk vrijwilligers aantrekken. Er is altijd wel wat te doen. Maar de schade die een verkeerde vrijwilliger kan aanrichten is enorm, niet alleen voor onze organisatie (denk aan imagoschade of verdeeldheid in de club), maar ook voor deelnemers aan de activiteiten. Het kost je wat moeite om bij ons aan de slag te komen, omdat we vrijwilligerswerk en het werken met minderjarigen serieus nemen.

Wij vragen dus ten alle tijden van de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag en een getekende gedragscode.


Bij onze organisatie word je pas “aangenomen” na een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers en het Bestuur. Wij zijn vrij tegen je te zeggen, “Het spijt me, ik denk niet dat we plek voor je hebben.” In sommige gevallen leggen we je tot op zekere hoogte uit waarom.
In onze organisatie wordt iedereen hetzelfde behandeld. We vragen dan ook van iedereen een VOG. Het is dus geen kwestie van het niet vertrouwen van een bepaald persoon, het is een afspraak die we met zijn allen hebben gemaakt. In onze organisatie gebruiken we een vrijwilligersovereenkomst en een gedragscode. Na het gesprek vragen we deze te ondertekenen.