De gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door;
* het in stand houden van een speeltuin
* het organiseren van clubwerk
* het houden van feesten, tentoonstellingen en uitvoeringen

De vereniging heeft geen winstoogmerk.