Ook in de speeltuin zijn uw gegevens veilig.

De vereniging verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil  de vereniging u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier op onze website. Gegevensverwerking  de vereniging verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar, ledenbestand, vrijwilligersadministratie, aanmelding activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. Vereniging verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.  

Vereniging draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Vereniging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van vereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan vereniging hebt verstrekt. Vereniging verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:  

– Leden en vrijwilligers die bij de vereniging zijn aangesloten – Personen die interesse hebben getoond in en lidmaatschap bij vereniging – Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.  

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of een strafrechtelijk verleden alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming.   

Waarom gebruikt vereniging mijn gegevens? Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.   

 Daarnaast kan vereniging uw gegevens gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door u middels een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit, hiervoor kunt u zich aanmelden via de website.   

Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als contributie en statistische analyses.   

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  
Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. En om eventueel contact op te kunnen nemen met oud leden wanneer er een reünie plaatsvindt.   

Deelt vereniging mijn gegevens met anderen?
Vereniging verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het contact formulier op onze website.   

Maakt vereniging gebruik van cookies?
Vereniging maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van uw computer. Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:  

– Het onthouden van informatie die u invult, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen – Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende, bijvoorbeeld wanneer er een vragenlijst wordt ingevuld – Het uitlezen van uw browserinstellingen om de website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven   

Ook maakt vereniging gebruik van analytische cookies, die het makkelijker maken om de website te analyseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:  

– Het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina’s  

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren wanneer u niet wilt dat vereniging gegevens over uw websitebezoek verwerkt.  

 Wijzigingen privacy beleid vereniging houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.   

Bestuur speeltuinvereniging Het Erfgooierskwartier