Ook in de speeltuin zijn uw gegevens veilig.

De vereniging verwerkt persoonsgegevens. Hierover wil  de vereniging u graag duidelijk en transparant informeren. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier op onze website. Gegevensverwerking  de vereniging verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar, ledenbestand, vrijwilligersadministratie, aanmelding activiteiten, en om te informeren over acties en projecten. Vereniging verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.  

Vereniging draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en daarmee verenigbare doeleinden.  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Vereniging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van vereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier aan vereniging hebt verstrekt. Vereniging verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens van:  

– Leden en vrijwilligers die bij de vereniging zijn aangesloten – Personen die interesse hebben getoond in en lidmaatschap bij vereniging – Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.  

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals allergieën of een strafrechtelijk verleden alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en enkel met uw toestemming.   

Waarom gebruikt vereniging mijn gegevens? Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.   

 Daarnaast kan vereniging uw gegevens gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden.

Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt ter ondersteuning van administratieve processen rondom zaken als contributie en statistische analyses.   

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  
Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. En om eventueel contact op te kunnen nemen met oud leden wanneer er een reünie plaatsvindt.   

Deelt vereniging mijn gegevens met anderen?
Vereniging verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar speeltuinerfgooiers@gmail.com  

AVG
In mei 2018 is in Nederland de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van kracht. Deze vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en stelt hogere eisen aan de manier waarop organisaties, ook speeltuin vereniging het Erfgooierskwartier, omgaan met privacygevoelige informatie. De kern hiervan is, dat nog nadrukkelijker wordt gewaarborgd dat informatie over leden niet ’op straat komen te liggen’. Wat betekent dit voor u als lid en de kinderen?

In onze speeltuin maken we soms beeldmateriaal om te laten zien waar we mee bezig zijn. Dit beeldmateriaal komt onder andere in folders, op Facebook of op de website. Opnames worden gemaakt bij verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens Pasen, back to school feest en andere activiteiten in de speeltuin. Ook uw dochter / zoon / kleinkind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

Ook moet u rekening houden dat derden, welke ook op bezoek zijn in de speeltuin, fotografische opnames kunnen maken van hun kinderen / kleinkinderen. Hierop kan onbedoeld ook uw kind op het beeldmateriaal te zien zijn. Hier is vanuit de speeltuin geen zicht op, maar moet u als begeleider / ouder rekening mee houden. Bij bezwaar dient u hier zelf de betreffende personen aan te spreken dat u hier geen toestemming voor geeft.

Het is daarom belangrijk dat wij uw toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon / dochter / kleinkind. Het is immers goed mogelijk dat u niet wilt dat afbeeldingen van uw kind / kleinkind op internet kunnen verschijnen. Ook kunnen er voor u andere redenen zijn waarom u niet wilt dat er afbeeldingen van uw kind / kleinkind gedeeld worden op internet.

Via ons e-mailadres speeltuinerfgooiers@gmail.com kunt u de bovengenoemde toestemming (al dan niet) geven.

U kunt altijd (schriftelijk) terugkomen op uw verklaring.

Indien er geen reactie wordt gegeven aan de hand van deze informatie gaat het bestuur er van uit dat er geen bezwaren zijn.

Maakt vereniging gebruik van cookies?
Vereniging maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van uw computer. Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:  

– Het onthouden van informatie die u invult, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen – Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende, bijvoorbeeld wanneer er een vragenlijst wordt ingevuld – Het uitlezen van uw browserinstellingen om de website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven   

Ook maakt vereniging gebruik van analytische cookies, die het makkelijker maken om de website te analyseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor:  

– Het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina’s  

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren wanneer u niet wilt dat vereniging gegevens over uw websitebezoek verwerkt.  

 Wijzigingen privacy beleid vereniging houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.   

Bestuur speeltuinvereniging Het Erfgooierskwartier