1. Honden zijn niet toegestaan in de speeltuin.

2. Bij bezoek aan de speeltuin eerst ledenpasje tonen bij de beheerder of entree betalen.

3. In deze speeltuin wordt niet gevochten of gescholden.

4. In geval van ruzie tussen kinderen of vervelend gedrag graag de beheerder waarschuwen. In geen geval eigen rechter gaan spelen

5. Het is aan te raden uw kinderen de schoenen aan te laten houden. Ondanks zorgvuldige controle is het mogelijk dat er scherpe voorwerpen op het terrein liggen.

6. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te gebruiken in de speeltuin.

7. Het is niet toegestaan om meegenomen consumpties op het terras te gebruiken.

8. Er mag alleen op de aangewezen plek gerookt worden.

9. Bij vertrek graag tafels en stoelen netjes achterlaten en rommel in de prullenbakken doen.

10. De speeltuin kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstal van, of schade aan, uw bezit.

11. Ingeval van overtreding van de regels kan de beheerder een waarschuwing geven. Na drie waarschuwingen wordt u verzocht het terrein te verlaten en wordt een eventueel lidmaatschap ingetrokken.

12. In overige gevallen is het oordeel van de beheerder bindend.