U ontvangt dit jaar geen acceptgiro, ook hebben we het bewaarboekje laten vervallen.
De contributie voor het seizoen 2024 bedraagt €35,00, bij verlenging van het abonnement € 32,50.

U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0009 6957 35, t.n.v. Speeltuinvereniging Erfgooierskwartier.  Onder vermelding van uw naam, adres en lidnummer. Uw lidnummer vindt u op uw pasje van het afgelopen seizoen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw contributie in de speeltuin te betalen.

Gezinsabonnement€ 35,00 per jaar.
Verlenging gezinsabonnement€ 32,50 per jaar.
Groepsabonnement per 10 kinderen€ 50,00 per jaar.
Verlening groepsabonnement per 10 kinderen€ 47,50 per jaar.
vervanging pas€ 2,50 per pas.
Losse entree€ 1,50 per kind.
Donateurs€ 5,00 per jaar, geen vrijstelling entreekosten, geen pasje.
Kan limonade groot
Kan limonade klein
Kan koffie
Kan thee
Snoep
€ 3,00
€ 1,50
€ 9,00
€ 6,00
€ 0,40 (vanaf prijs)

Gebruikerskosten speeltuin op zaterdagmiddag

€ 190,00 tot 60 personen.
€ 240.00 vanaf 60 personen.

Schoolreisjes incl. entree, ijsje, 2 x limonade
€ 2,75 per kind.